W terminie od  05 lipca 2008 r. do 26 lipca 2008 r. Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi realizowało szkolenia w ramach projektu „Mała Akademia Agroturystyki szansą na aktywizację edukacyjną mieszkańców Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie szkoleń poprzedziła akcja rekrutacyjna. W ramach projektu sfinansowano druk ulotek informacyjnych. Ponadto, informacja o szkoleniach znalazła się na wydrukowanych we własnym zakresie plakatach informacyjnych. Zarówno plakaty, jak i ulotki rozdystrybuowane zostały na terenie 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi. Informacja o szkoleniu znalazła się także na stronie internetowej Stowarzyszenia, a do gmin członkowskich wystosowana została prośba o zamieszczenie informacji o projekcie na gminnych stronach www.

Tematyka poruszana na szkoleniach, to:

  1. Agroturystyka a rozwój lokalny. Region agroturystyczną atrakcją - dziedzictwo.
  2. Uregulowania prawne i administracyjne.
  3. Instrumenty zarządzania – jakość usług, marketing.
  4. Wymagania stawiane kwaterom agroturystycznym.
  5. Samoorganizowanie się usługodawców.
  6. Uregulowania prawne i administracyjne.
  7. Oczekiwania usługodawcy.
  8. Biznes plan.
  9. Pozyskiwanie funduszy na rozwój przedsiębiorstwa.
  10. Języka angielski (odpowiednio: poziom podstawowy i zaawansowany).

Wszyscy uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych, a na zakończenie szkolenia- świadectwo uczestnictwa ze wskazanym programem szkolenia. Każdego dnia szkolenia uczestnikom zapewniona była kawa, herbata, ciastka oraz gorący posiłek, składający się z dwóch dań (zupa i drugie danie).

Ponadto, 08 sierpnia 2008 r. miał miejsce wyjazd studyjny do wzorowego gospodarstwa agroturystycznego. Spotkanie odbyło się w gospodarstwie „U Żendziana”, na podstawie którego uczestnicy projektu mieli okazje obserwować praktyczne aspekty prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego oraz wzorcowe wykorzystanie aspektów przyrodniczych, kulturowych i tradycyjnych w tworzeniu konkurencyjnej oferty kwatery agroturystycznej.