Dolina Górnej Narwi jest miejscem bogatym w walory przyrodnicze i kulturowe, obfituje w piękne i naturalne krajobrazy jakich próżno by szukać w innych zakątkach Ziemi. Trudno dostępne tereny bagienne, naturalna linia brzegowa, meandrująca Narew to wyzwanie dla każdego turysty. Ale przyroda to nie wszystko co może zaoferować dolina Górnej Narwi; skrzyżowanie kultur polskiej, litewskiej, żydowskiej i białoruskiej odcisnęło zróżnicowało i uczyniło wyjątkowymi architekturę, obyczaje i miejscową sztukę ludową.

„Polska Amazonia” zaprasza!