Nazwa zadania: "Budowa małej infrastruktury, złuzącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi" realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Budowie pola biwakowego nad Narwią w Surażu.

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-3/2014

Numer ogłoszenia: 64455-2014

Data zamieszczenia: 26.03.2014r.

 

Do pobrania: