Nazwa zadania: "Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi" realizowana w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Dostawie pojemników do segregacji odpadów - 1 kpl. oraz 2 szt. kabin WC w oslonach drewnianych.

 

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-4/2014

Numer ogłoszenia: 161316-2014

Data zamieszczenia: 13.05.2014r.

 

Do pobrania: