Nazwa zadania: "Budowa małej infrastruktury, służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi" realizowana w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, polegająca na: Dostawie pojemników do segregacji odpadów - 1 kpl. oraz 2 szt. kabin WC w oslonach drewnianych - przetarg nr 3.

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-6/2014

Numer ogłoszenia: 174000-2014

Data zamieszczenia: 22.05.2014r.

 

Do pobrania: