Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko polegającego na: Dodatkowym zagospodarowaniu plaży gminnej w miejscowości Góra w gminie Krypno.

Numer sprawy: SGGN-5.1.3/PN-8/2014

Data zamieszczenia: 28.07.2014r.

 

Do pobrania: