Zapytanie ofertowe na opracowanie Pełnego Wniosku Aplikacyjnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 202