ZAPYTANIE OFERTOWE

(prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności)

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi  w związku z realizacją projektu pn: Aktywna integracja szansą na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji, zaprasza do składania ofert na „Przeprowadzenie szkoleń zawodowych”.

 

Ogłoszenie jest umieszczone w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1060225

 

Pliki do pobrania: