Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.  postępowania pn.: „Przeprowadzenie szkoleń zawodowych” z dnia 06.10.2017 roku w ramach „Aktywna integracja szansą na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.