Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje o wynikach dot.  postępowania pn.: „Przeprowadzenie szkoleń zawodowych - część 2” z dnia 22.11.2017 roku roku w ramach „Aktywna integracja szansą na sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji.

 

Do pobrania: