ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020

Projekt ma na celu udzielenia wsparcia finansowego poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego dla osób niepracujących powyżej
30 roku życia, którzy chcą założyć działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy: Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady.

Komunikat - spotkania informacyjne dla uczestników projektu "i ty możesz być przedsiębiorcą"

HARMONGORAM SPOTAKAŃ:

DATA SPOTKANIA GODZINA SPOTKANIA MIEJSCE SPOTKANIA
13.05.2019 (poniedziałek) 12.00

URZĄD GMINY W TUROŚŃI KOŚCIELNEJ (sala konferencyjna)
ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

13.05.2019 (poniedziałek) 14.00

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁAPACH
ul.
Władysława Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy

17.05.2019 (piątek) 09.00

URZĄD GMINY SOKOŁY (sala konferencyjna)

ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły

17.05.2019 (piątek) 11.00

URZĄD MIEJSKI W TYKOCINIE (sala konferencyjna)
ul. 11 Listopada 8, 16 – 080 Tykocin

17.05.2019 (piątek) 13.00

REMIZA W CHOROSZCZY

ul. Dominikańska 22, 16 – 070 Choroszcz