logotypy

ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
dot. projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ” realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020

Projekt ma na celu udzielenia wsparcia finansowego poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego dla osób niepracujących powyżej
30 roku życia, którzy chcą założyć działalność gospodarczą.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy: Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady.

HARMONGORAM SPOTAKAŃ:

DATA SPOTKANIA GODZINA SPOTKANIA MIEJSCE SPOTKANIA
21.05.2019 (wtorek) 8.00

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRYPNIE
Krypno Wielkie 9, 19 – 111 Krypno

27.05.2019 (poniedziałek) 12.00

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁAPACH
ul.
Władysława Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy

28.05.2019 (wtorek) 12.00

BIURO STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI

ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna