logotypy

ZARZĄD STOWARZYSZENIA GMIN GÓRNEJ NARWI ZAPRASZA DO UDZIAŁUW PROJEKCIE
pn.: „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIEBIORCĄ”

realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 20124 – 2020

 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!

RERUTACJA TRWA DO 31.05.2019 ROKU!!!

 

  • Projekt ma na celu udzielenia wsparcia finansowego poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego

dla osób niepracujących powyżej 30 roku życia, którzy chcą założyć działalność gospodarczą.

  • Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin:

Choroszcz, Kobylin – Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki oraz Zawady.

 

Szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na stronie: www.gornanarew.pl oraz w biurze projektu przy ulicy Lipowej 4, 18 – 106 Turośń Kościelna