logotypy

 

 

KOMUNIKAT DOT. ZAKOŃCZENIA PROCESU REKTRUTACJI

 

projektu pn.: „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje, iż z dniem 31.05.2019 roku została zakończona rekrutacja do projektu „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”.

W wyniku rekrutacji do biura Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi wpłynęło w sumie 28 formularzy zgłoszeniowych, które podlegają ocenie formalnej. Po zakończonej procedurze, wyniki oceny formalnej będą zamieszczone na stronie www.gornanarew.pl w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia rekrutacji tj. od 31.05.2019 roku.