Narew i jego okolice ze skarbami przyrody jednoczą dwóch sąsiadów – Polskę i Białoruś. Pomimo potencjału regionów turystyka nigdy nie odgrywała znaczącej roli w ich rozwoju. Jednym z powodów jest niewystarczające wykorzystanie naturalnych walorów rzeki i niedostateczna infrastruktura turystyczna. Dlatego Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi postanowiło stworzyć nowe warunki i perspektywy dla regionu. Podróżującym rzeką Narew chce zaoferować szlak wodny wraz z odpowiednimi oznakowaniami, punktami informacyjnymi i wieloma miejscami odpoczynku.

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi (SGGN) jest organizacją pozarządową zrzeszającą 18 gmin leżących w dorzeczu Górnej Narwi. Wśród nich są dwie z terenu powiatu wysokomazowieckiego: Sokoły i Kobylin-Borzymy. Ponadto gminami członkowskimi Stowarzyszenia są: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Krypno, Knyszyn, Łapy, Narew, Narewka, Suraż, Poświętne, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady, Bielsk Podlaski, Juchnowiec Kościelny oraz Zabłudów. Co ciekawe, od roku 2019 stanowisko Prezesa Zarządu tego Stowarzyszenia pełni Józef Zajkowski, który jest jednocześnie Wójtem Gminy Sokoły.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest integrowanie działań samorządów na rzecz ochrony środowiska oraz popularyzowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych rzeki Narew. W tym celu SGGN złożyło projekt pn. „Naturalnie z Narwią” w ramach konkursu na projekty strategiczne województwa podlaskiego 2030. Przedsięwzięcie zaplanowane w ramach tego projektu ma na celu wytworzenie nowej i unikatowej oferty rozwojowej skierowanej do mieszkańców, przedsiębiorców, rolników oraz ofertę wypoczynku wyróżniającą województwo podlaskie na tle kraju.

Oddziaływanie całości tego ambitnego przedsięwzięcia będzie skupione na następujących dziedzinach:

  • Obszar I Ochrona Środowiska - rozwój przedsięwzięć korzystanie wpływających na środowisko min. poprzez uzupełnienie i rozbudowę istniejącej infrastruktury środowiskowej,
  • Obszar II MPS i innowacje - rozwój konkurencyjności obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich poprzez tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw,
  • Obszar III Turystka - rozwój turystyki w znaczeniu społeczno-gospodarczym poprzez m.in. budowę infrastruktury turystycznej, tworzenia miejsc pracy oraz szeroko rozumianą promocję regionu.

Przygotowując się do zaplanowanych działań w ramach projektu SGGN podjęło czynności w ramach dwóch obszarów tematycznych, tj. turystyki oraz ochrony środowiska. W ramach działań turystycznych przeprowadzono dwuetapową inwentaryzację tj.: I etap - inwentaryzacja z pozycji wody (przepłynięcie rzeki Narew kajakiem na odcinku Gmina Narewka – Gmina Zawady) oraz II etap – inwentaryzacja turystyczna na obszarach poszczególnych gmin Stowarzyszenia.

Jak udało nam się dowiedzieć, zewnętrzna firma z Łodzi, na terenie wszystkich gmin należących do Stowarzyszenia, sprawdzała, jak w każdej z nich wygląda infrastruktura gastronomiczna, noclegowa, turystyczna, baza sportowa, czy dostępność komunikacyjna do atrakcji turystycznych. Prowadzona była też inwentaryzacja nt. infrastruktury paraturystycznej, tj. szlaków turystycznych oraz informacji turystycznej na terenie danej gminy.

Powyższe działanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 poprzez wzmocnienie i rozwój konkurencyjności lokalnej gospodarki i przedsiębiorców, a także samych mieszkańców gmin zarówno wiejskich jak i miejsko-wiejskich. Utworzenie wodnego szlaku turystycznego wzdłuż Narwi szacuje się na ok. 300 mln zł.

Źródło: https://ewysmaz.pl/artykul/z-bialorusi-do-strekowej/628283