Siedziba Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi zmieniło swoją lokalizację. Aktualnie praca naszej organizacji koordynowana jest w budynku Pałacyku Myśliwskiego przy ulicy Lipowej 4 w miejscowości Turośń Kościelna. Oficjalne otwarcie biura odbyło się w dniu 13. 08.2009 roku w obecności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi oraz zaproszonych gości. Mocą uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi w dniu 28.10.2009 r. oficjalnie została zmieniona siedziba.