Kurs komputerowy Gmin Górnej Narwi

Projekt pn.: „Kurs komputerowy Gmin Górnej Narwi” był realizowany w okresie od 01.05.2014r. do 31.08.2014r. i współfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym jego celem było zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy grupy mieszkańców gmin poprzez podniesienie kwalifikacji dzięki udziale w kursie komputerowym na poziomie ECDL.

 

Rozpoczęła się rekrutacja Uczestników do projektu pt. „Kurs komputerowy Gmin Górnej Narwi” realizowanego w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki