Akademia Rozwoju Lokalnego

Projekt „AKADEMIA ROZWOJU LOKALNEGO” realizowany został od kwietnia do września 2011 roku przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Udział w projekcie mogli wziąć mieszkańcy terenów gmin wiejskich takich jak: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady, Wyszki, Narew, Narewka, Krypno, Kobylin-Borzymy oraz Sokoły.