Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
tel. Sekretariat/ centrala: 85 7428155
fax. 85 7197147
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gmina Dobrzyniewo Duże położona jest w centralnej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim, w obszarze Aglomeracji Białostockiej. Od wschodu graniczy z gminą Wasilków, od poludniowego-wschodu z miastem Białystok, do południa z gminą Choroszcz, od zachodu z gminami Krypno i Tykocin, od północnego-wschodu z gminą Czarna Białostocka.

Znaczna część tego obszaru położona jest na terenie Puszczy Knyszyńskiej wraz ze strefą chronionego krajobrazu pn. „Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej”. Celem Zarządu Parku jest ochrona terenów leśnych i dolin rzecznych wyróżniających się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Do gminy należy także część obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Narwi” – tereny odznaczające się mało zniekształconym środowiskiem, o zachowanej równowadze ekologicznej i wysokich walorach krajobrazu naturalnego. Są one także bazą do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej, rozwoju turystyki kwalifikowanej i wypoczynku.

Atutami gminy jest przede wszystkim jej lokalizacja na bardzo ciekawym przyrodniczo terenie otuliny Puszczy Knyszńskiej oraz dorzecza Narwi z jej dopływami – Supraśl i Biała. Naturalne uwarunkowania środowiska przyrodniczego gminy, w niewielkim stopniu przekształconego działalnością człowieka, bogactwo lasów, dzięki którym możliwe jest rozwijanie łowiectwa, zbieractwa pożytków leśnych, a także uprawniania pieszych, konnych i rowerowych wędrówek, istnienie obszarów chronionych, naturalnych cieków wodnych, zabytków, wielu ciekawych miejsc – przesądza o atrakcyjności turystycznej tych terenów. Korzystne warunki istnieją zarówno dla rozwoju turystyki, rekreacji i agroturystyki, jak też dla różnych form osadnictwa i zabudowy, sprzyjają rozwojowi rolnictwa, w tym ekologicznego.

Kolejnym atutem gminy Dobrzyniewo Duże jest jej wiejski charakter, wyróżniający się walorami społecznymi, do których niewątpliwie należy istnienie wciąż silnych więzi międzyludzkich w obrębie małych środowisk lokalnych oraz kultywowanie tradycji. Ponadto na terenie gminy występuje również wiele obiektów o walorach historyczno-kulturowych, przy czym do rejestru wpisane są: kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym, cerkiew parafialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1875 r. we wsi Fasty oraz kaplica murowano-drewniana z 1863 r. we wsi Pogorzałki.