I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi informuje o wydłużeniu rekrutacji w ramach projektu "I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ" realizowanego z RPO WP na lata 2014 - 2020.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU TRWA DO 31.05.2019 ROKU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

W ramach realizowanego projektu dotacja inwestycyjna na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe w formie finansowej udzielane sa w kwotach netto. Zgodnie z ww. pismem MliR rozliczanie musi bazować na dokumentach księgowych, aby możliwe było potwierdzenie ponoszenia wydatków w kwotach netto.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 30 osób pozostających bez pracy oraz wsparcie utworzenia 21 nowych działalności na obszarze LGD N.A.R.E.W. poprzez kompleksowe wsparcie doradcze, jednorazowe dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe.

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udzielania wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu, dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego) osobom, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „ I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ”.